Sealed Maintenance Free JIS Battery

55D26MF 12V60AH